OBCHODNÍ PODMÍNKY | Shopni si - dekorace pro byt
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 222,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového obchodu www.shopnisi.cz. Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné.

Prodávající

Martin Jaroš, IČ: 67721613, se sídlem Sportovní 602, 74201 Suchdol nad Odrou, jakožto fyzická osoba, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeným u Městského úřadu Nový Jičín, pod č.j. ŽÚ/1865/2011-Mac/3.

Prodávající není plátcem DPH.

Kupující

Kupujícím je zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním VOP. Souhlas se zněním VOP potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému nebo jiného objednávacího kanálu (e-mail).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito Podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v aktuálním znění.


II. Objednání zboží

Objednání zboží prostřednictvím systému elektronického obchodu www.shopnisi.cz, nebo doručením e-mailové objednávky na adresu Prodávajícího je považováno za závaznou objednávku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Objednávka musí obsahovat všechny potřebné údaje nutné k její realizaci (počet a druh zboží, jméno, adresu a kontaktní údaje Kupujícího). Objednávky je možno realizovat 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.

V případě objednání zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.shopnisi.cz, Kupující obdrží obratem Oznámení o přijetí objednávky, spolu s platební výzvou, systémem na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Slevy na základě případných slevových kupónů musí být uplatněny již při objednávce. Jejich dodatečné přijetí nebude akceptováno.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a informuje ho o vzniklé situaci.

Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Prodávající zpřístupňuje návody k aplikaci vyřezávaných vinylových samolepek a fototapet v elektronické podobě před uzavřením smlouvy zde.

Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a že s nimi  souhlasí. Na  tyto  Podmínky  je dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupující je povinen informovat třetí osobu, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, o právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, a to až do chvíle, kdy oprávněná osoba uplatní vůči Poskytovateli nárok na poskytnutí zboží. Třetí osoba tímto zároveň vyslovuje souhlas s uzavřenou smlouvou a těmito Podmínkami. Kupující a třetí osoba jsou dále v textu těchto obchodních podmínek uváděni společným označením Kupující.

Odesláním objednávkového formuláře Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán, právo Kupujícího - spotřebitele od smlouvy odstoupit podle § 1829 Občanského zákoníku však tímto není dotčeno.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.shopnisi.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá a hradí si je sám.


III. Platební podmínky

Objednané zboží je možno na základě výzvy k platbě zaplatit následujícími způsoby:

- bankovním převodem na účet

- při převzetí zásilky zaslané na dobírku

 

Při objednávce nad 2 222,-Kč se neúčtuje poštovné a balné při odeslání Českou poštou do ČR.

 

IV. Dodání zboží

Objednané zboží, v případě, že vedeno skladem, je ve většině případů expedováno následující pracovní den po připsání platby na účet Prodávajícího v případě platby bankovním převodem, nebo následující pracovní den po objednání v případě zaslání na dobírku. V případě zdržení expedice je o tom Kupující vyrozuměn na e-mailové adrese uvedené v objednávce. Spolu s informací, že zboží bylo expedováno, obdrží Kupující fakturu se všemi potřebnými náležitostmi.

V případě, že Prodávajícím nabízené zboží v okamžiku Vaší objednávky není skladem, je u zboží uvedena dostupnost, která určuje maximální dobu naskladnění zboží, tj. maximální dobu, kdy může být zboží vedeno skladem a tedy může být odesláno na adresu Kupujícího, zadanou v objednávce.

Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit (zákon č.89/2012 Sb., občanská zákoník, §1721). Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Nepřevezme-li kupující zboží, které se již nachází v přepravě ke kupujícímu, je povinen kupující prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu 300,- Kč. Náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Doklady ke zboží, zejména doklad o prodeji zboží, odešle prodávající kupujícímu emailem společně s informací o předání zboží dopravci. Požádá-li Kupující o zaslání dokladu v písemné podobě, bude mu odesláno společně se zbožím, popř. dodatečně Českou poštou.

V případě nepřipsání platby na účet Prodávajícího do 30 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována a žádné straně z toho nevznikají žádné dodatečné povinosti.

Zboží je zasíláno kurýrní službou, popř. Českou poštou s.p., na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zboží. Obvyklá doba dodání kurýrem je následující pracovní den, popř. Českou poštou 1 - 3 pracovní dny, po podání zásilky. V případě nevyzvednutí zásilky v termínu daném dopravcem, se zásilka vrací zpět Prodávajícímu. Za opětovné doručení si Prodávající účtuje poštovné ve stejné výši. Prodávající nenese zodpovědnost za pozdní dodání zboží dopravcem ani za poškození zásilky či zboží během přepravy.

 

V. Ceny poštovného

Zboži doručujeme prostřednictvím smluvního přepravce (kurýrní služby), popř. České pošty. Prodávající si vyhrazuje právo zvolit dopravce dle vlastního uvážení. Ceny dopravného (poštovného) naleznete v sekci "Doprava a platba".

Při placení zboží na dobírku je účtován poplatek 40,- Kč.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena a náklady na dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Spotřebitel je povinen neprodleně po odstoupení od kupní smlouvy dle § 1831 občanského zákoníku (postup viz.níže), odeslat zboží na své náklady (pokud není dohodnuto jinak) zpět prodávajícímu.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Doporučujeme odeslat e-mail na info@shopnisi.cz (nebo dopis na naši adresu) s textem:

"V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku tímto odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a nákladů na dodání zboží z internetového obchodu na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Případně text podobného obsahu. Připojte datum a podpis.

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Peníze za zboží a náklady na dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny převodem na Váš účet nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

- na dodávku novin, periodik a časopisů

- spočívajících ve hře nebo loterii

 

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího :

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

VII. Práva z vadného plnění (Odpovědnost za vady zboží - záruka)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu k aplikaci a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. Záruční lhůta neběží po dobu, kdy je uplatněna reklamace, až do doby jejího vyřízení.

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

VIII. Reklamace zboží (uplatnění odpovědnosti za vady)

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě (daňovém dokladu, dodacím listu) uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

V případě vady věci tedy může kupující uplatnit právo na opravu zasláním na naši adresu.

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu, nebo na dokladu o prodeji zboží.

Reklamace zboží - se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude, dle požadavku kupujícího, toto zboží vyměněno za stejný kus, nebo vrácena již zaplacená částka zpět.

Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, obraťte se telefonicky na tel. č. 731851605 nebo zašlete dotaz na email info@shopnisi.cz.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Pro řešení spotřebitelských sporů on-line lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

X. Ochrana osobních údajů

Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro vytvoření objednávky není potřeba provádět registraci.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme uvést následující údaje:

- Jméno a příjmení

- Adresu pro fakturaci a dodání zboží

- Telefonické spojení

- Elektronickou adresu (e-mail)

 

Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme uvést následující údaje:

- Název firmy

- Adresu pro fakturaci a dodání zboží

- IČO

- DIČ

- Telefonické spojení

- Elektronickou adresu (e-mail)

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí, když nám napíšete na email info@shopnisi.cz. Vaše registrace bude dle vašeho požadavku změněna či vymazána.

Na webu www.shopnisi.cz je pro zkvalitňování služeb pro zákazníky a možnost online komunikace používána služba Smartsupp. Pomocí této služby získáváme osobní údaje jako jméno a příjmení, emailovou adresu, IP adresu, pokud je při ve formuláři uvedete. Prostřednictvím této služby dochází také k monitorování pohybu zákazníka na webu. Vaše údaje budou v chatu uchovávány po dobu 14 dní.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Zbozi.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

XI. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

XII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícíhoz kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo kukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, ževztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající zobecně závazných právních předpisů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Aktualizováno 25.2.2019